608 35 16 32Pondělí - Pátek: 9.00 - 12.00    13.00 - 17.00
Košík
je prázdný

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

 • Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout a bez zbytečného odkladu (nejpozději následující den po převzetí zboží) informovat prodávajícího o zjištěných závadách. Pozdější reklamace zjevných vad nebudou prodávajícím uznány.
 • V případě osobního odběru zboží je kupující povinen zboží překontrolovat při jeho převzetí a případné zjevné vady je povinen ihned řešit s prodávajícím. Zjevné vady, uplatněné u prodávajícího později, nebudou prodávajícím uznány.
 • Délka záruční doby se řídí platnými ustanoveními zákona, činí tedy 24 měsíců s výjimkami, stanovenými zákonem. Záruční doba začíná běžet převzetím zboží kupujícím a prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravně. V případě výměny se záruční doba neprodlužuje. Kupující dostane nový záruční list, kde bude uvedeno nové i původní výrobní číslo. Další případná reklamace se bude uplatňovat na základě tohoto záručního listu.  
 1. Vyřízení reklamace 
 • V případě, že kupující objeví na dodaném výrobku během záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, má právo na reklamaci zboží. Tuto reklamaci může uplatnit jednou z následujících možností:

1) e-mailem na adresu: jspro@jspro.cz

2) písemným oznámením na adresu prodejce

3) telefonicky: +420 608 351 632, tento způsob je nutné dodatečně ještě potvrdit písemně

 • Po obdržení oznámení o závadách prodávající obratem (nejpozději však do dvou pracovních dnů) informuje kupujícího o dalším postupu v závislosti na druhu zboží, především o tom, kam má vadné zboží doručit (autorizovaný servis nejbližší bydlišti kupujícího, sídlo prodávajícího apod.).
 • Je vhodné zasílat zboží v originálním obalu, příp. v obalu vhodném a dostatečně chránícím daný výrobek. Pro úspěšné vyřízení reklamace je nutné, aby byl kupující schopen předložit daňový doklad (fakturu) a záruční list.
 • Je-li závada na zboží opravitelná u zákazníka či v autorizovaném servisním středisku (většina případů), je zde bezplatně opravena, v opačném případě bude zboží vyměněno na náklady servisního střediska. Reklamace, včetně odstranění vady, bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak.
 • Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech:
 1. porušením ochranných pečetí a nálepek, pokud na výrobku jsou
 2. neodbornou instalací, zacházením či obsluhou, použitím, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou
 3. používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům, uvedeným v dokumentaci
 4. zboží bylo poškozeno živly
 5. zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami, uvedenými v dokumentaci
 6. zboží bylo poškozeno zapojením do sítě, neodpovídající příslušné ČSN 
 1. Závěrečná ustanovení 

Tento reklamační řád nabývá účinnost 15.8.2008. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.

Pavel Scheufler | JS-Pro
Nádražní 2151
549 01 Nové Město nad Metují
Česká republika
IČO: 60895471
DIČ: CZ7210023249
  Textové stránky